Bina & İşyeri Yönetimi

Site, apartman, bina ve iş yeri yönetimini nasıl yapıyoruz?

* Tüm site, apartman, bina yada iş yerinin, malzeme ve kıymetlerin kira koşullarına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını düzenli olarak kontrol etmek,
* Site, apartman ve bina bakım onarım çalışmaları ile rutin teknik bakım yapan firmaların kontrolünü yapmak, bu konuda gerekli olan raporları hazırlamak,
* Site, apartman, bina ve iş yerinde hizmet verilen tüm birimlerin günlük kontrollerini yapmak,
* Site, apartman, bina ve iş yeri içinde yapılan programların kontrolü ve gerekli durumlarda bina sahipleri ile koordineli olarak değişiklikler yapmak,
* Site, apartman, bina ve iş yerindeki aylık giderler ve programlar ile ilgili raporlama yapmak,
* Site, apartman, bina ve iş yerindeki harcama bütçelerini kontrol etmek, bu konuda yeni bütçe hazırlamak ve gerekli raporları iş merkezi yönetimi kurulu başkanına yollamak,
* Site, apartman, bina ve iş yerinin ihtiyacı olan ve yönetim kurulunun onayı ile alınmasına karar verilen hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak, bu konularda gerekli sözleşmeleri yapmak, bu konuda iş yeri yönetimine rapor hazırlamak,
* Site, apartman, bina ve iş yerine ait bilanço ve bütçe çalışmalarını hazırlamak,
* Ortak mekanlara ait aidatları hesaplamak, kiracılardan alımı takip etmek. Aidat toplama anahtarlarını hazırlamak.